Schadevergoeding bij Letselschade

Als slachtoffer van letselschade ben je vaak even niet in staat te doen wat je normaal gesproken zou doen. Daarnaast kunnen je spullen beschadigd zijn en kun je emotionele schade hebben opgelopen. Wij helpen je om de verschillende kostenposten inzichtelijk te krijgen en hier schadevergoeding voor aan te vragen.

Wat is smartengeld nu precies?

Naast een schadevergoeding kan jij als slachtoffer van letselschade aanspraak maken op smartengeld. Smartengeld heeft te maken met de pijn die jij geleden hebt gedurende het letselschade traject. Wil je weten wanneer jij recht hebt op smartengeld? Stuur je situatie nu op.

 

Wie betaalt de schadevergoeding?

De door jou geleden schade wordt vergoed door de verzekering van de tegenpartij. Op deze manier loop jij niet het risico dat een schadevergoeding niet betaald kan worden. Ook onze hulp wordt volledig vergoed door de verzekering van de tegenpartij! 

Hoe helpt Dijkhuis Letselschade jou?

Wij luisteren aandachtig naar jouw verhaal en beoordelen of jij aanspraak kunt maken op een schadevergoeding en/of smartengeld. Vervolgens gaan wij op zoek naar de wederpartij (meestal een verzekeraar) en stellen hen aansprakelijk namens jou.

 

Wij brengen de geleden schade in kaart en wachten jouw herstel af, om vervolgens een gerechtvaardigde schadevergoeding af te wikkelen met de wederpartij.

Iedere zaak is uniek. Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stuur je situatie nu op