Ruim 50 jaar ervaring
Altijd gratis en vrijblijvend advies
Communicatie op de manier die jij wilt

Klachtenregeling

Dijkhuis Letselschade streeft er naar de belangen van haar cliënten optimaal te behartigen. Mocht u niet of niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u dat aan ons laten weten en dan kunt u er op vertrouwen dat wij uw eventuele klacht op professionele wijze zullen behandelen. Hieronder kunt u lezen wat wij zullen doen wanneer u een klacht heeft ingediend bij Dijkhuis Letselschade.

  1. Een telefonische, schriftelijke of per email ontvangen klacht van een cliënt, opdrachtgever of van een andere betrokkene over de wijze waarop de behandelend medewerk(st)er zijn of haar werk doet of over de organisatie als zodanig wordt meteen aan de directie kenbaar gemaakt.
  2. Binnen 2 werkdagen wordt de ontvangst van de klacht door de directie aan de klager schriftelijk, per email of brief, bevestigd en uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de klacht zal het onderzoek naar de klacht starten. Een inhoudelijke reactie, gericht op een oplossing van de klacht, kunt u uiterlijk binnen 20 werkdagen tegemoet zien.
  3. Na ontvangst van de klacht wordt door de directie een onderzoek ingesteld naar de aard en ernst van de klacht en neemt de directie daarover een standpunt in. De directie betrekt in haar oordeel het door de organisatie geformuleerde beleid, het klachtenbeleid van het Register Letselschade en de functieomschrijving van de betrokken medewerk(st)er.
  4. Van deze klachtenregeling en alle ontvangen klachten houdt Dijkhuis Letselschade een adequate administratie bij, bestaande uit kopieën van de klacht alsmede de afhandeling daarvan. Deze kopieën zijn ten alle tijden ter inzage beschikbaar voor het Register Letselschade rekening houdende met de wettelijk in acht te nemen bewaartermijnen.
  5. Als de afhandeling van de klacht niet tot een oplossing leidt, staat het de klager vrij zich rechtstreeks te wenden tot de klachtenkamer van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts), Postbus 4231, 3006 AE Rotterdam, (010) 242 85 55, e-mail [email protected], of indien de behandelaar geen Nivre Register expert is tot het Register Letselschade.
  6. Deze regeling -genaamd “Klachtenbehandeling” – is op 01 augustus 2018 in werking getreden en is gepubliceerd op de website dijkhuisletselschade.nl
  7. Hiermee voldoet Dijkhuis aan de eisen die het Register Letselschade stelt aan de klachtprocedure bij gecertificeerde belangenbehartigers. Amsterdam, januari 2015