Inkomensverlies zelfstandig ondernemer na letselschade

Wanneer je als zelfstandig ondernemer of als zzp’er te maken krijgt met letselschade, dan zijn de consequenties groot. Je wordt direct geconfronteerd met de gevolgen van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, namelijk geen/minder inkomen.

Ben jij een zzp’er of zelfstandig ondernemer en heb je met letselschade te maken? Laat je dan adviseren door ervaren letselschade jurist. Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt. Wij helpen je geheel kosteloos in deze vervelende periode waarin het leven vaak op z’n kop staat.

Wij sturen jou nooit een rekening

Ook niet als er geen regeling wordt getroffen

Zo kan jij je volledig richten op je herstel

Wie is aansprakelijk?

Wanneer een ongeval bij een zelfstandig ondernemer of zzp’er leidt tot letselschade, dan kan het zijn dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de opgelopen schade van de ondernemer. De zorgplicht van de werkgever wordt dan ook van toepassing op de ingehuurde zelfstandig ondernemer. Er moet dan wel zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. De ondernemer/zzp’er is voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk van zijn opdrachtgever, en;
  2. De ondernemer/zzp’er bevindt zich in een met een ‘gewone’ werknemer vergelijkbare positie, en;
  3. De werkgever heeft zijn zorgplicht tegenover de ondernemer/zzp’er geschonden.

Ben jij een zelfstandig ondernemer of zzp’er en is in jouw geval niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldaan? Dat betekent dat niet automatisch dat je met lege handen staat! Ook als de situatie niet aan de genoemde vereisten voldoet, is er mogelijk een andere wettelijke grondslag op basis waarvan de opdrachtgever alsnog aansprakelijk is voor jouw schade.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen?
 

Stuur je situatie nu op

 

Schadevergoeding

Op het moment dat de opdrachtgever aansprakelijk is, dan kunnen de volgende schadeposten een rol spelen:

  • Inkomstenderving omdat je een klus niet kan doen doordat je gewond bent geraakt.
  • Kosten van een vervangende arbeidskracht.
  • Vergoeding voor huishoudelijke hulp, omdat je door je letsel zelf niet kan stofzuigen.
  • Vergoeding voor onderhoud van huis of tuin, omdat je door je letsel zelf de muren niet meer kan schilderen of het gras kan maaien.
  • Kosten van hulpmiddelen. Denk hierbij aan krukken of een rolstoel.
  • Ziektekosten doordat je door alle medische behandelingen je eigen risico opmaakt.
  • Smartengeld

Waarom heb jij als zelfstandige onze hulp nodig?

Jij als zelfstandig ondernemer krijgt bij arbeidsongeschiktheid direct te maken met inkomstenverlies. Op de langere termijn loop je zelfs het risico op nog meer inkomstenverlies door het verlies van bestaande opdrachtgevers. Met onze bemiddeling proberen wij jou snel weer naar jouw ‘eigen’ werk terug te begeleiden. Lukt het ‘eigen’ werk niet meer, dan zorgen wij voor hulp om jou naar nieuw werk te begeleiden, zodat je weer in staat bent een inkomen te verdienen.

Niet onbelangrijk is natuurlijk dat de schadevergoeding voor de gemiste inkomsten netto wordt uitgekeerd. Dit betekent dat een belastinggarantie met de tegenpartij zal worden overeengekomen om te voorkomen dat er premies of inkomstenbelasting over de schadevergoeding worden geheven.

Wat doen we voor jou?

Stap 1 – Vrijblijvend eerste advies

Wanneer jij je ongeval bij ons meldt dan geven wij je een vrijblijvend advies geven over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Stap 2 – Het gesprek

Wanneer wij denken dat je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding, dan maken we een afspraak voor een gesprek. Daarbij zal onze letselschade-expert het ongeval en de gevolgen daarvan uitvoerig met je bespreken.

Stap 3 – Aansprakelijkheid

Na dit gesprek schrijven wij, in overleg met jou, de tegenpartij aan die verantwoordelijk is voor het ongeval. Hiermee stellen we de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade die jij hebt opgelopen als gevolgen van het handelen of nalaten van die tegenpartij.

Stap 4 – Schadevergoeding

Zodra aansprakelijkheid is gevestigd kunnen wij het inkomstenverlies door de tegenpartij aan jou laten vergoeden.

Stap 5 – Afwikkeling van jouw letselschadezaak

We maken een voorstel voor de afronding van jouw letselschadedossier. Nadat we dat eerst met jou hebben besproken gaan we onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij over jouw schadevergoeding. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar met een voorstel komt. Zodra er overeenstemming, gaan we de zaak afwikkelen en wordt de slotbetaling aan jou gedaan.

Andere vorm van letselschade?

Heb je een andere vorm van letselschade opgelopen? Is er misschien letsel ontstaan door een verkeersongeval, een arbeidsongeval of door een beet van een dier? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen kunnen we bekijken wat wij voor jou kunnen doen, zodat je een schadevergoeding ontvangt waar je recht op hebt en jij je volledig kunt focussen op je herstel.

Lees meer over hoe wij jou kunnen helpen bij letselschade.

Slachtoffer geworden van letselschade?

Wij staan voor je klaar. Neem contact op en ontdek hoe wij je kosteloos kunnen helpen.